Елмонд Електро работи на македонскиот пазар од 2000 година и има потпишано многу важни проекти. Нашата визија за наредниот период е да напредуваме во поширокиот регион. Имаме имплементирано важни проекти во Република Македонија. Проекти како што се изградбата на НАТО кампови, како што и осветлувањето на патиштата низ државата и други вашни проекти.

За нашата работа

Е

ден од најважните проекти на нашата компанија е изградбата на НАТО камповите во Македонија. Во исто време, работевме и на НАТО камповите во Приштина. Веруваме дека сме проверени и стекнавме доверба во целокупната наша работа. Поради оваа причина, ние сме одбрани да работиме на многу проекти кои не треба да се објавуваат на јавноста.

П

омеѓу нашите поважни проекти се изградбата на Џонсон Контрол, Скопски Саем, Метрополис Арена, Сокомак и скопскиот аеродром. Имаме работено на многу објекти од околу 2-3 илјади квадратни метри. Имаме рализирано и осетлување на многу мостови и патишта. Имаме поставено тунелско осветлување и сигнализација на ниво кое е повисоко од европските стандарди.

Осветлување и сигнализација
Електрични и компјутерски инсталации
Генератори и системи за непрекинато напојување
Аудио и видео инсталации
Климатизација

Што можеме да направиме за вас

Кога станува збор за изработка на електрични и компјутерски инсталации, молска инсталација, климатизација, осветлување, дизел генератори, системи за непрекинато напојување (UPS) и слична опрема, ние сме подготвени во секој момент да ја преземеме обврската која ќе биде завршена во временската рамка и со највисок квалитет.

За обезбедување на резервни делови, суровини, алати и фиксни средства, нашето здружение поседува складиште и работилница во која има електрични материјали и опрема за одржување, сервисирање на монтажа и изведба на економски и индивидуални субјекти.