1024@korpa-kandelabra

Осветлување и сигнализација

Фирмата Елмонд Електро врши проектирање, изведба, одржување и надзор за осветлување, мониторинг, контрола и димирање на осветлувањето и светлосна сигнализација, како: осветлување на улици и патишта, клучки и раскрсници, тунели, фабрички хали, стамбени објекти, куќи и друго.
electrical-stock

Електрични и компјутерски инсталации

Фирмата Елмонд Електро врши проектирање, изведба, мерење и одржување на нисконапонски и среднонапонски електрични инсталации и сите видови компјутерски инсталации.
disel-generator-sdmo

Генератори и системи за непрекинато напојување

Фирмата Елмонд Електро врши проектирање, поставување и одржување на електро-дизел агрегати со различна моќност, системи за непрекинато напојување, трафостаници (столбни и компактно бетонски).
audio-video-installation

Аудио и видео инсталации

Фирмата Елмонд Електро врши проектирање, изведување и одржување на сите видови аудио и визуелни инсталации.
klimatizacija

Климатизација

Фирмата Елмонд Електро врши изведување и одржување на централна, сплит и прозорска климатизација наменети за различни типови на објекти.